Lærervejledning!

Velkommen til Station Innovation – stedet hvor du kan finde hjælp og inspiration til, hvordan du og dine elever kan arbejde konkret med kreativitet og innovation i undervisningen.

Kreativitet og innovation minder som begreber meget om hinanden, og bliver til tider brugt synonymt. Men hvor kreativitet typisk henviser til en bestemt måde at tænke, handle og arbejde på, forudsætter innovationsbegrebet som oftest, at der er tale om en (arbejds)proces, der i et eller andet omfang har til hensigt, at skabe værdi for det øvrige samfund – økonomisk, socialt eller kulturelt. Kreativitet er en vigtig byggesten i en innovationsproces, men begrebet forudsætter ikke nødvendigvis, at der skabes samfundsmæssig værdi. I dette materiale indebærer innovation, at kreativiteten italesættes og systematiseres, så idéer kan udvikles og konkretiseres.

Desværre tror mange fejlagtigt, at det kun er nogle helt særlige mennesker, der har evnen til at være kreative. Det kunne ikke være mere forkert. Kreativitet er nemlig en helt central del af den måde, som vores hjerner fungerer på – hvad enten vi vil det eller ej. Helt konkret refererer kreativitet til vores hjerners evne til at associere tanker, fænomener og erfaringer med hinanden. Uden den evne, som ofte foregår helt automatisk, ville vi være dårligt stillede som mennesker, idet mange af de samme processer er helt nødvendige for vores evne til at lære noget nyt, og forholde os reflekteret til verden omkring os. Og kreativitet kan trænes.

Så – begynd i den lilla zone “Varm op”. Her præsenterer hjerneforskning og et neurovidenskabeligt perspektiv på, hvordan kreative tanker opstår i hjernen, og tilbyder dig og dine elever nogle helt konkrete øvelser og eksperimenter, som I kan bruge i undervisningen for at teste, træne og stimulere jeres kreative tankegang. Hjerneforskningen er fundamentet for, hvordan vi kan forstå og arbejde praktisk med kreativitet og innovation – og det behøver slet ikke være så indviklet, som det måske kan lyde.

Når eleverne har fået en forståelse for, hvad kreativitet er, kan I med fordel bevæge jer over I de øvrige zoner – gul, grøn og rød – også kaldet Opdagelse, Ideudvikling og Byg, prøv og gør. Her bydes I indenfor i designerens og ingeniørens arbejdsproces. Fælles for både designeren og ingeniøren er, at de arbejder struktureret med kreativitet og innovation – om end med en forskellig vifte af metoder. De metoder I kan finde i zonerne er de mest succesfulde fra innovationssfæren og erhvervslivet – dog er de simplificerede her, så de let kan leges igennem. Husk: Innovation skal være sjovt – og som Preben Mejer siger: ”det skal kilde i maven og helt ned i tæerne” når man arbejder på den her måde.

Lærervejledning: Håndværk og design

Her på Experimentarium er vi godt klar over, at dét at introducere et nyt fag, med nye mål og midler, er en krævende opgave. Og, derfor vil vi gerne gøre vores, til bidrage med en hjælpende hånd til det nye fag i folkeskolen: Håndværk og design. Faget rummer efter vores bedste overbevisning, en række spændende perspektiver og muligheder for at gøre noget nyt på helt nye måder.

De nye mål for faget sætter blandt andet innovations- og designprocessen højt på dagsordenen, og derfor er det vores håb, at vi med denne korte lærervejledning, kan inspirere jer til, hvordan I kan bruge vores nye webbaserede ressourcerum med innovationsmateriale – Station Innovation – og i særdeleshed de værktøjer, der findes her i zonerne til at arbejde med jeres egen design- og innovationsproces.

“Den bæredygtige bolig”: Et eksempel på hvordan I kan arbejde med jeres egen tematiske designproces

Et af de ord der går igen i den officielle beskrivelse af mål og formål med håndværk- og designfaget er bæredygtighed. Og det er der en grund til. Bæredygtighed er en af tidens helt store samfundsudfordringer, som berører os alle dybt. Vi kan ikke længere ignorere problemer såsom klimaforandringer, miljøproblemer og voksende ulighed blandt jordens befolkning.

Stort set alle politikere går i dag ind for bæredygtighed i en eller anden udstrækning, og enhver større dansk virksomhed med respekt for sig selv fører i dag “grønne og sociale regnskaber” og gør i øvrigt, hvad de kan for at overbevise aktionærer og forbrugere om, at de ikke belaster vores jordklode og vores samfund mere end højst nødvendigt.

Bæredygtighed er et stort og omfattende problem – men det er også så stort, at det meget let kan komme til at føles en lille smule uhåndterbart. Derfor udgør håndværk og design-faget en oplagt mulighed, for at arbejde helt konkret og praktisk med bæredygtighedsbegrebet og nogle af de forskellige problematikker, som knytter sig an hertil.

For at gøre denne guide så konkret som mulig, har vi derfor taget udgangspunkt i, at håndværk og design tilbyder os en unik mulighed, for at lære eleverne om bæredygtighed på en både praktisk, konkret og innovativ måde.

Guiden tager derfor udgangspunkt i temaet “den bæredygtige bolig”, som fungerer som den overordnede ramme for og eksempel på, hvordan I kan bruge ressourcerummets værktøjer i jeres egen designproces. Ved at fokusere på boligen, bringer vi bæredygtighedsdiskussionen så tæt ind på elevernes liv og hverdag som overhovedet muligt. Den bæredygtige bolig er samtidig et meget rummeligt tema, der for eksempel kan rumme alt fra konstruktion af miniature-huse af selvsamlede genbrugsmaterialer til alt det som et hus rummer af forskellige slags møbler, udsmykning, brugsgenstande og andet interiør.

Hvordan starter I jeres designproces i håndværk og design? 

Design- og innovationsprocessen strækker sig over 3 zoner: Gul, Grøn og Rød zone.

Processen starter med den gule zone, en åben opdagelse og udforskning af temaet for projektet. Dernæst følger den grønne zone en fokuseret ide-udvikling – og den sidste røde zone er den praktisk-udførende (og eksperimenterede), hvor der arbejdes helt konkret med at bygge/designe selvvalgte projekter. For at være godt rustet til at gå igang med design- og innovationsprocessen, er det vigtigt, at I har valgt et spændende og relevant tema, og at scenen er sat – både hvad angår det håndværksfaglige, det temaspecifikke samt at håb og forventninger til forløbet er blevet afklaret.

Nogle overvejelser om, hvordan I kan sætte scenen for et godt projektforløb om den bæredygtige bolig:

 • Gør processen vedkommende for eleverne ved at diskutere, hvad bæredygtighed betyder? Og hvorfor er det et vigtigt og interessant tema? Hvordan relaterer det sig direkte til deres liv og hverdag? Hvilke bæredygtige ting, tror eleverne, at de har i deres egne hjem?
 • Giv eksempler på forskellige slags bæredygtige produkter og principper, som eleverne møder i deres hverdag, og hvordan de er blevet til. Hvilke interessante historier gemmer sig bag bæredygtighedsbegrebet? Hvad betyder det forskellige steder i verden?
 • Bæredygtighed og den bæredygtige bolig kan med fordel tænkes som et endnu bredere tværfagligt forløb, hvor temaet strækker sig over samtlige fag.
 • Giv eleverne konkrete eksempler på hvad temaet, den bæredygtige bolig dækker over specifikt ift. jeres projektforløb i håndværk og design.
 • Overvej hvilke sløjd- og håndarbejdsfaglige redskaber og teknikker, som I kan/vil benytte i jeres projekt, og som eleverne med fordel kan modtage undervisning i som en del af forberedelsen til projektet.

 

Den Gule zone: Gå på opdagelse i den bæredygtige bolig

Første skridt i enhver innovativ designproces handler om, at samle inspiration til opgaven – selvom der med garanti allerede er masser af ideer, der byder sig til, er det en god ide prøve at bevare et åbent sind og vente lidt med de konkrete projektideer.

Med den rette forberedelse kan dét at gå på opdagelse i nyt spændende håndværk og designforløb, være øjenåbnende og give jer den bedst mulige forståelse for jeres tema samt de muligheder, der er forbundet med det. Måske I endda kan skabe en god fælles forståelsesramme, der samtidig kan fortælle en sjov og perspektivrig historie om jeres projektforløb?

Find inspiration

 “Find inspiration” 
Tidsforbrug: 20 – 45 min (kan også sagtens løbe over flere lektioner sideløbende med andre aktiviteter)

Et godt udgangspunkt for at komme i gang med jeres tema, er at facilitere en fælles åben brainstorm i klassen, hvor eleverne i fællesskab skal komme med idéer til, hvor de tror de kan finde mere inspiration til det videre arbejde med temaet om den bæredygtige bolig – hvad enten det handler om boligen som helhed eller et specifikt møbel eller en brugsgenstand. Find evt. inspiration til hvordan man afvikler en god brainstorming i den grønne zone.

 • Hvilke personer kunne være relevante og interessante at snakke med ift. temaet? Hvem kender nogen, som kender nogen? Er der nogen elever, der har nogle forældre, der kunne tænkes at vide noget om temaet? 
 • Hvilke hjemmesider og sociale medier kunne være inspirerende at kigge på? 
 • Hvilke (lokale) virksomheder arbejder med bæredygtighed? Hvilke håndværks- og designvirksomheder kunne tænkes at vide noget om emnet? 

Hvis I allerede har nogle overordnede fokus- eller interesseområder for jeres tema, kan I med fordel bruge dem som tema for jeres brainstorm.

Skriv elevernes idéer til inspiration ned i listeform på tavlen, prioritér og fordel opgaverne imellem eleverne efter deres egne ønsker.

Den gule zones øvrige værktøjer

I den gule zone er der 5 værktøjer der indeholder forskellige metoder, som I kan bruge til at gå yderligere på opdagelse I den bæredygtige bolig.

Giv eventuelt eleverne mulighed for individuelt og/eller i grupper at arbejde med et af værktøjerne og overvej hvilke værktøjer, der bedst matcher forskellige elevers interesser og faglige formåen.

Syntese af opdagelsesarbejdet

Syntese af opdagelsesarbejdet
Tidsforbrug: 45 min

Når I har været på opdagelse i jeres tema med hjælp fra den gule zones forskellige værktøjer, og når I har tilladt jer selv at være nysgerrige længe nok, er det tid til at sætte dét I har lært i system.

Hvad har i lært omkring bæredygtighed og den bæredygtige bolig, som kan give retning til jeres videre arbejde med konkrete idéer?
Designere snakker typisk om at deres nysgerrighed, research og alt det opdagelsesarbejde, som de laver, skal omsættes til nogle indsigter, som kan give retning til det videre arbejde. En indsigt er med andre ord en analyse på tværs af de opdagelser i har gjort jer, og som kan hjælpe jer med at strukturere og sætte kursen for det videre arbejde – ikke mindst, når I skal udvikle konkrete idéer til, hvilke projekter I skal arbejde videre med rent praktisk.

Start med at spørge eleverne om alt det, de har fundet ud under deres opdagelsesrejse. Skriv alt ned på tavlen.

Når alt er skrevet ned på tavlen, prøv og se, hvilke mønstre omkring den bæredygtige bolig, der danner sig – hvilke overordnede kategorier kan bedst rumme elevernes forskellige tanker og forståelse af emnet?

Eksempel på indsigter om bæredygtighed kunne for eksempel tænkes at handle om:

 • Hvilke materialer der opfattes som bæredygtige
 • Hvilke overordnede krav bør stilles til noget, før det kan siges at være bæredygtigt? Hvad er en bæredygtig bolig VS en ikke-bæredygtig bolig? 
 • Hvordan ser bæredygtighed ud, når det er omsat til en konkret bolig, et konkret møbel eller en brugs- eller pyntegenstand? 

Der er ikke som sådan nogle formelle krav til udviklingen af jeres indsigter. Det vigtigste er, at de kan hjælpe jer med at give retning til den videre proces, og at eleverne føler, at de har medejerskab ift. processen.

Se om I, i fællesskab kan udvikle 3-5 indsigter for jeres videre arbejde. Indsigterne kan tages med videre til næste fase i jeres designproces, hvor I skal udvikle ideer til konkrete projekter. På den måde kan I lade indsigterne fungere som overordnet struktur for jeres ideer til konkrete projekter indenfor temaet.

Hvis I har tid til og mod på det, kan I arbejde endnu mere detaljeret med jeres indsigter – indsigter bliver nemlig for alvor værdifulde, når de peger direkte på konkrete muligheder, som der kan handles på, eller som kan omsættes til inspirerende idéer for jeres videre arbejde. I kan for eksempel arbejde videre med at:

 • Formulere jeres indsigter så kort og præcist som muligt
 • Diskutere hvad der er det mest overraskende ved hvér indsigt?
 • Bruge hver indsigt til at stille nye spørgsmål, som kan besvares med en konkret idé.
 • Illustrere jeres indsigter på en visuel måde – eventuelt med noget af det materiale i har fundet frem til fra jeres opdagelsesrejse.
 • Lave en simpel skabelon for, hvordan hver indsigt kan beskrives
 • Overvej hvordan jeres forskellige indsigter relaterer til hinanden – er der en overordnet historie, der byder sig til?

Den Grønne zone: At udvikle idéer til den bæredygtige bolig

Efter I har tilladt jer selv at udforske jeres emne, bør i nu være godt rustet til at begynde at udvikle idéer til, hvordan I konkret kan arbejde videre med temaet om den bæredygtige bolig.

Brainstorming

Brainstorming
Tidsforbrug: 30 min.

Det første skridt i af få defineret jeres (individuelle) projekter er en godt tilrettelagt brainstorming, hvor alle elever har lige mulighed for at komme til orde.

Start med at skrive de indsigter I har generet omkring den bæredygtige bolig ned på tavlen. Eleverne skal prøve at komme med konkrete projektideer, der knytter sig an til de forskellige indsigter. Brug brainstorm-processen som du finder i den grønne zone, til at fastsætte rammerne for en god og produktiv brainstorm, hvor alle kommer til orde.

Når alle idéer er kommet på tavlen kan i evt. prøve at kategorisere dem yderligere. Herefter er det op til eleverne at vælge, hvilken ide de kunne tænke sig at arbejde videre med som deres helt eget håndværk og designprojekt.

Brainstorm kan naturligvis benyttes på alle tidspunkter i løbet af jeres proces, og metoden kan benyttes mere eller mindre fokuseret afhængigt af, hvad I har behov for at udvikle idéer til.

Mangler I flere idéer så prøv flere af de grønne redskaber til at få nye, anderledes ideer på de samme ”gule” indsigter.

Den røde zone: Før jeres idéer til den bæredygtige bolig ud i livet! 

Projektidéerne er nu kommet til live og eleverne skal for alvor i gang med det håndværksfaglige arbejde, hvor de skal udforme deres egne selvstændige bidrag til den bæredygtige bolig. Men hvordan kommer de i gang? Hvor skal man starte? Hvilke materialer kan og skal man arbejde i? Der er mange spørgsmål, der byder sig til, og som sløjd- og håndarbejdslærere er I nogle af de dygtigste til den opgave!

Byg en prototype

Byg en prototype
Tidsforbrug: 45 min

Arbejd med at give en idé et fysisk udtryk i bearbejdede materialer er en krævende proces. Og fremfor alt, bør det være en eksperimenterende proces, hvor der bør være plads og rum til, at man kan begå nogle fejl, som man kan lære af.

Før eleverne giver sig i kast med at føre deres forskellige visioner ud i livet, er det derfor en god ide at bygge hurtige modeller – prototyper. Prototypen er en hurtigt konstrueret model af idéen, der kan fungere som en eksperimenterende og billig måde at teste tankerne på, før I giver jer i kast med det egentlig arbejde med de “rigtige” materialer.

Såfremt der for eksempel og nogle, der arbejder med at lave et bæredygtige møbler, kan en prototype relativt hurtig produceres i miniatureformat af billige materialer, som I med garanti allerede har i på skolen eller i hjemmet. Prototyper giver eleverne også eleverne en mulighed for at præsentere deres tanker og projekter for hinanden med andet end bare ord. Øvelsen kan også laves parvis, hvor eleverne samarbejder om at bygge hurtige prototyper af hinandens projekter.

Nu har I prøvet værktøjer fra alle faserne – prøv at kombiner dem på kryds og tværs – men altid med Gul zone først, så Grøn og til sidst Rød. Og det er selvfølgelig efter opvarmningen i den lilla zone. Rigtig god fornøjelse 🙂