Lene-Tanggaard_2

Lene Tanggaard, cand.psych., Ph.d., Professor og centerleder ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

August 13th, 2014 by admin

I vores forskning er mine kollegaer og jeg kommet tættere og tættere på en forståelse af kreativitet som et socialt indlejret fænomen. Derfor er vi nødt til at ha’ blik for både motivation og de sociale betingelser for kreativiteten. Lærere og pædagogers motivation er alfa og omega for om et projekt lykkedes, og det er ledelsens opgave at fastholde, udbygge og understøtte denne motivation. Hvis vi skal ha’ integreret kreativ tænkning og innovation i folkeskolen, så er vi nødt til at spørge hvorfor? Hvad er det, vi vil opnå med dette? Kan vi binde det op på et konkret mål og så tillade, at vi eksperimenterer, snubler og prøver ad? Hvad er det for en slags børn og unge, vi gerne vil uddanne? Samtidig er vi nødt til at have fokus på både de små kontinuerlige forandringer i hverdagen og de store og mere radikale af slagsen a la den aktuelle reform. Det skal være okay at ‘fuske’ – at teste nye undervisningsmetoder og lege med formatet. Inddrag forældrene i en form af partnerskab og få ledelsen med ombord – alle parter skal ha’ en finger med i spillet.

  • Posted in
  • Comments Off on Lene Tanggaard, cand.psych., Ph.d., Professor og centerleder ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet