Teknologi Innovation

image description

Tid: ca. 30 minutter

Hvordan kan teknologier blive bedre, sjovere, sejere, vildere, federe? Det skal I arbejde med i denne opgave, er ved at se på billeder af teknologier som I skal forbedre. Teknologi skal her forstås i sin simpleste definition – noget der er menneskeskabt, og som løser et helt konkret problem. Eksempler kunne være en hammer, en tallerken, en bil, en computer, en printer, en mobiltelefon, en mejetærsker osv.

HVORDAN:

1. Skriv en teknologi ned på et stykke papir (enten alene, to og to, eller sammen med en gruppe)

2. Når der er valgt en teknologi skal den analyseres ud fra fire punkter:

Funktion – Hvilke udfordringer løser teknologien?
Brugere – Hvem bruger denne teknologi?
Materiale – Hvad består teknologien af, plastik, metal, papir, glas, osv…
Problem – Hvad er det største minus ved denne teknologi?

3. Kig nu på alle fire punkter og se på hvordan du kan forbedrer dem.

Funktion: Kan funktionerne forbedres, skal der tilføjes noget, fjernes noget eller kan nogle
funktioner kombineres?
Brugere: Er det en bestemt målgruppe der bruger teknologien. Kan du med få ændringer måskegøre den attraktiv for en anden målgruppe?
Materiale: Hvis materialerne ændres bliver teknologien så billigere, dyre, tungere, lettere, vandtæt, eller mere bæredygtig?
Problem: Hvordan kan teknologiens problem løses?