Interview

Interview

image description

Tid: ca. 60 minutter

I denne opgave skal du lære at interviewe en person. Det kan være særligt hjælpsomt i din proces, da det at tale med andre mennesker om en opgave du er i gang med at løse, kan være super inspirerende! Måske ved personen rigtig meget om et specielt område eller måske kan personen lede dig videre til næste del i din proces.

HVORDAN:

1: Lav en brainstorm over emner og temaer du kan bruge som udgangspunkt for dine spørgsmål.

2: Formulér nogle helt konkrete spørgsmål til hvert tema. Her er det vigtigt at tænke over undersøgende spørgsmål, der ikke blot kan besvares med et “ja” eller et “nej” – dvs spørgsmål, der starter med henholdvis hvem…, hvad…, hvordan… eller hvorfor… Ellers kan interviewet hurtigt gå i stå, hvis der bare bliver svaret ja eller nej til alting, og du får ikke ligeså meget brugbar data med dig derfra.

3: Vær nysgerrig og spørg ofte om hvorfor.

4: Når i har udviklet en bruttoliste af spørgsmål er det vigtigt at tænke over, i hvilken rækkefølge I vil stille dem? Og hvorfor?

5: Planlæg, aftal og udfør interviewet. Dette kan med fordel gøres i par, hvor den ene fungerer som interviewer og den anden kan være ansvarlig for at skrive noter.

6: Start med at lave et interview med din sidekammerat.