INSPIRATION

Eksempler på innovationsforløb i folkeskolen:

 • Erritsø Centralskoles innovationslinje etableret i samarbejde med LEGO Education og SIS International – http://innovativ.ecsk.dk/index.asp?
  page=1&vpath=1%7C&docalc=yes&res=1050
 • Bøvlets Innovative Potentiale leverer materiale til et innovativt undervisningsforløb, der sikkert fører eleverne gennem en innovationsproces, hvor problemet (bøvlet) først identificeres. – http://www.plan-k.dk/innovation/
 • ISI 2015 er et samarbejde imellem Industriens Fond, Odense Kommune og naturvidenskabsformidling. Seks årigt projekt om innovation, science og inklusion, der gennemføres af fem multikulturelle folkeskoler i Odense. Formålet er at forbedre elevernes færdigheder indenfor naturfagene for derigennem at få flere til at vælge en naturfaglig, gymnasial ungdomsuddannelse – http://www.formidling.dk/sw39346.asp
 • Skolen på Job er en masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg kommune.  Skolen på job er en plan for hvordan et samarbejde mellem virksomheder og skoler kan skabe stor værdi. Eleverne får indsigt i arbejdslivet og bliver klædt på til fremtiden, hvor kompetencer som mod, selvtillid og det at kunne mestre noget er helt afgørende. http://www.piif.dk/documents/Skolen_paa_job_Masterplan.pdf

  Innovation og kreativitet i et dansk folkeskoleperspektiv:

 • Undervisningsministeriets guide til undervisning i innovation og iværksætteri kan findes her – http://pub.uvm.dk/2011/eudinnovation/grundfaget_innovation.html
 • Ny Nordisk skole er et bredt funderet forandringsprojekt for alle typer af uddannelsestilbud i Danmark. Siden fungerer som en bred platform for udveksling af ideer og visioner om læringsforløb, forandring, innovation og meget andet – http://nynordiskskole.dk
 • Den kreative platform er procesmetode til at arbejde med kreativitet og innovation udviklet på Aalborg Universitet http://denkreativeplatform.dk
 • KIE-modellen, et pædagogisk-didaktisk redskab til innovativ lærring –http://www.kie-modellen.dk
 • NTSnet er en fælles indgang til de mange muligheder, aktiviteter, materialer, projekter, personer og viden, som kan give inspiration til en endnu bedre undervisning inden for natur, teknik og sundhed. Blandt andet har de udviklet konceptet “Inno-elev”, hvor elever fra alle klassetrin samarbejder med virksomheder om konkrete innovationsudfordringer – http://ntsnet.dk/inno-elev
 • DRs Innovationskole indeholder blandt andet innovationsopgaver og udfordringer til forskellige klassetrin – og en del af materialet kan bruges tværfagligt – http://www.dr.dk/skole/Samfundsfag/Innovationsskolen/Innovationsskolen-ny.htm
 • Opfindertjenesten er en side, der drives af Teknologisk Instituts Center for Ide og Vækst. Her kan du finde forskellige moduler til undervisningen, som kan hjælpe eleverne med at omsætte ideer til praksis, samt hvad der er relevant i den sammenhæng – http://www.opfind.nu
 • Vestforbrædningens 100 kort til handling er et digitalt planlægningsværktøj du kan bruge til at forbedre  problemorienteret undervisning. Metoderne i kortene “100 Kort til handling” spænder vidt – fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier –  http://vestfor.dk/web/10874/100-kort-til-handling

 

Spændende hjerneforskning:

 

Lærerige film:


Kreative virksomheder mm.:

 • Detaljeret toolkit fra den verdensomspænnende Designvirksomhed IDEO, der kan hjælpe undervisere med at arbejde med designprocesser. Rigt materiale der indeholder masser af inspiration såvel som praktiske skemaer, skabeloner og fif til undervisere  http://www.ideo.com/work/toolkit-for-educators
 • First LEGO League er en International konkurrence der i Skandinavien arrangeres af FORST Scandinavia. Formålet med konkurrencen er at øge interessen blandt unge mennesker for teknologi og naturvidenskab og stimulere nutidens unge til at blive fremtidens ingeniører og forskere – http://hjernekraft.org
 • Dansk konsulentvirksomhed der arbejder på baggrund af forskning i kreativitet rådgiver virksomheder og organisationer i kreativit arbejde:http://www.neurocreativity.dk


Bøger:

 • “The Innovators DNA”, Jeff Dyer, Hal Gregersen & Clayton Christensen, Harvard Business Review Press 2011
 • “101 activities for teaching creativity and problem solving”, Arthur B Vangundy, Pfeiffer 2005
 • “Thinking Fast and Slow”, Daniel Kahneman, Farrar, Strauss and Giroux 2011
 • “The Art of Innovation”, Thomas Kelly & Jonathan Litman, Doubleday 2000
 • “How to get Ideas”, Jack Foster, BK 2007
 • “The Human Brain Book”, Rita Carter, DK 2008
 • “Your Creative Brain: Seven Step to Maximize Imagination, Productivity and Innovation in Your Life”, Shelley Carson, Harvard Health Publications, 2008
 • “Innovationspædagogik”, Lotte Darsøe, Samfundslitteratur 2011
 • “I bad med Picasseo”, Christian Stadil og Lene Tanggaard, Gyldendal Business, 2012
 • “Kloge hænder”, Mattias Tesfaye, Gyldendal, 2013
 • “Innovation og ledelse – hjernen som medspiller”, Kjeld Fredens, Gyldendal, 2009
 • “Innovative elever – undervisning i fire faser”, Anja Lea Olsen & Lilian Rohde, Akademisk forlag, 2013

 

Andet inspiration:

 • Teach engineering er et større samarbejde imellem universiteter og den amerikanske regering, der har til hensigt at levere konkret viden og redskaber til at arbejde med ingeniørkundskab i skolerne –http://www.teachengineering.org
 • Amerikansk organisation der udvikler programmer til børn i alle aldre med henblik på at skabe fascination for primært teknologi og naturvidenskab – http://www.engineeringforkids.com
 • Instructables er en amerikansk virksomhed, der hjælper folk med at dele deres kreative gør-det-selv-ingeniør-projekter, siden tilbyder også sjove byg-selv opskrifter til børn i forskellige sværhedsgrader –http://www.instructables.com/id/Project-Based-Engineering-for-Kids/
 • Stanford Universitys dedikerede side om Design Thinking. Her kan findes masser af information, cases og øvelser der kan bruges kvit og frit –  https://dschool.stanford.edu/groups/k12/

Innovation i Folkeskolen. www.piif.dk
VIA Center for Undervisningsmidler. Projektet er et skoleudviklingsprojekt støttet af Region Midts Vækstforum og EU’s Socialfond.
Kontaktperson: Rune Overvad Schou, mail: ruos@viauc.dk

NEIS. www.ffe-ye.dk/neis
Netværket for entreprenørskabsundervisere under Fonden for Entreprenørskab.
Kontaktperson: Peter Rasmussen, mail: peter@ffe-ye.dk

FFE YE. www.ffe-ye.dk
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise´s målsætning er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entreprenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.
Kontaktperson: Anders Rasmussen, mail: anders@ffe-ye.dk

Læringsstregen. www.youtube.com
VIA Center for Undervisningsmidler.
Kontaktperson: Rune Overvad Schou, mail: ruos@viauc.dk

Kreativitet i skolen. www.kreativitetiskolen.dk
Et initiativ fra de frie skoler, hvor alle er velkomne.

Uhre Friskole. www.uhrefriskole.dk
Her findes slides om entreprenørskab, kreativitet og innovation af Michael Nørager, lektor på Århus Universitet. Michael Nørager har bl.a. forsket i små og mellemstore virksomheders modstand mod innovation.
Her findes også “Entreprenørskab i undervisningen – how to do” – En værktøjskasse for skoleledere i ledelse af entreprenøriel undervisningskultur. Denne publikation er udarbejdet af  UU-leder Inger Veng Rasmussen og skoleleder Kent Lykke med støtte fra Selvstændighedsfonden.

Innovation i skolen.
Tidskriftet KvaN. 92, marts 2012,32. Årgang- Tlf. 86102100
”Innovation, kreativitet og entreprenørskab er kommet på den politiske og pædagogiske dagsorden. Dette temanummer vil vise, hvordan man kan arbejde med og forstå innovation i skolen.”

Camp Guide – genvej til unikke idéer.
ISBN: 978-87-91934-02-5
Redaktion: Helene E. Pedersen
Bogen bekriver, hvad en camp er og hvordan den organiseres og praktiseres. Den præciserer en række pædagogiske principper og beskriver deltagernes roller.
Guiden kan frit downloades fra www.idea-denmark.dk

BuildToExpress. www.mv-nordic.com
Værktøj til dialog og refleksion.
”LEGO® Education BuildToExpress tilskynder eleverne til at udtrykke deres tanker og idéer ved at bygge symbolske modeller med LEGO klodser. Metoden sikrer en tryg og anerkendende proces, hvor alle elever i klassen bliver hørt og får mulighed for at være aktive og engagerede.”
Kontaktperson: Kristian@mv-nordic.com