Find Inspirationen

image description

Tid: ca. 45 Minutter

Hvor befinder inspirationen sig? Det kan være et rigtigt godt spørgsmål, med uendeligt mange forskellige svar! Første skridt i enhver innovationsproces handler derfor om, at finde ud af hvor, hvordan og af hvem man kan blive inspireret, til den opgave man er blevet stillet overfor.

HVORDAN:

1: Stil et spørgsmål, evt. “Hvordan kan ny teknologi hjælpe os i undervisningen”

2: For at besvare spørgsmålet, stil så 3 underspørgsmål:

a. Hvad er konteksten? (eks. undervisning)

b. Hvem er eksperter i ny teknologi? (eks. Experimentarium eller Innovation Lab)

c. Hvem er brugerne af den nye teknologi i undervisningen? (eks. eleverne)

3: Bestem jer for én metode til hver kategori, altså hvordan vil I få inspiration fra konteksten, eksperterne og brugerne. Metoder kunne være interviews, spørgeskemaer, telefonopringninger, søgninger på Google, observationer osv.

4: Gå i gang med metoderne! Skriv alle indtryk og al inspirationen ned i stikord, så I kan arbejde med den bagefter.

5: Led efter mønstre i den indsamlede viden – hvad går igen og hvad minder om hinanden?Skeln mellem observationer og egne idéer.

6: Lav nogle overordnede kategorier.

7: I er nu ved at være klar, til at gå i den grønne fase og udvikle en idé og være kreative.